Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca. Panowie w tym dniu składają wyrazy szacunku, uznania, sympatii oraz życzliwości dla Pań. Ociepla się atmosfera w pracy, poprawiają się stosunki w rodzinach szczególnie w relacjach teściowa – zięć. Ogólnie można…

Jak żyć?

Jak żyć?

To pytanie zrobiło prawdziwą karierę w ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu RP. Jak sobie przypominam pytanie to zadano premierowi Tuskowi w czasie jego pobytu na terenie dotkniętym nawałnicą i gradobiciem. Nie wiadomo jakiej odpowiedzi oczekiwał bohater telewizyjnego obrazka zadający tytułowe…

Ruch Samorządowy

Ruch Samorządowy

Pod koniec grudnia 2011 roku w Radzie Powiatu Tarnogórskiego powstał nowy Klub Radnych pn. Ruch Samorządowy. W deklaracji założycielskiej czytamy, że celem klubu jest propagowanie idei samorządności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec wspólnoty samorządowej Powiatu Tarnogórskiego. Ruch Samorządowy…

Wystąpienie z klubu PO

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z…

Nierówność

W minionym ustroju Polski nazywanym obecnie przez niektórych okresem PRL-u, a przez innych Komuną zdecydowana większość społeczeństwa posiadała jednakowy status materialny. Obowiązywała zasada równości. Oczywiście było wiele wyjątków od tej zasady, nie mniej partyjni liderzy, przywódcy klasy robotniczej głosili hasło…

Jest nadzieja

Jest nadzieja

Wielokrotnie i w różnych okolicznościach słyszymy, że człowiek współczesny bardzo potrzebuje nadziei. Słyszymy w mediach, w pracy, w towarzystwie, że w życiu wszystkim potrzebna jest nadzieja na lepsze jutro. Jedni opierają swoją nadzieję na szczęśliwym losie i z uporem regularnie…