Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Informacje prasowe

Życzenia Wielkanocne

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy nas pokojem, zdrowiem i radością.  Niech wniesie zmartwychwstanie i życie do naszych domów, udzieli potrzebnych łask oraz sprawi by każdego dnia w naszych rodzinach zwyciężały miłość i nadzieja. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy Józef Korpak Radny Powiatu…

Ruch Samorządowy

Ruch Samorządowy

Pod koniec grudnia 2011 roku w Radzie Powiatu Tarnogórskiego powstał nowy Klub Radnych pn. Ruch Samorządowy. W deklaracji założycielskiej czytamy, że celem klubu jest propagowanie idei samorządności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec wspólnoty samorządowej Powiatu Tarnogórskiego. Ruch Samorządowy…

Wystąpienie z klubu PO

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z…