Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Teksty Józefa Korpaka

Trwanie przy władzy

Trwanie przy władzy

Minęła połowa kadencji w samorządzie powiatowym. Rządząca koalicja PO – Przyjazny Samorząd vel PSL uważa, że w powiecie w minionych dwóch latach nastąpił rozwój mimo oszczędności. Na potwierdzenie tezy o rozwoju przytoczono m.in.: Modernizację DPS Miedary w celu uzyskania standardów,…

Świąteczna atmosfera

W sieciach handlowych, szczególnie tych, które są ulubionym miejscem niedzielnych spacerów szerokich rzesz naszej konsumpcyjnej społeczności, Święta Bożego Narodzenia w zasadzie rozpoczynają się zaraz po Dniu Zadusznym tj. 3 listopada. To wówczas w supermarketach pojawiają się pierwsze ozdoby świąteczne, a nawet w całej…

Dlaczego autonomia?

Dlaczego autonomia?

Od kilku lat na Górnym Śląsku żywo dyskutowana jest sprawa autonomii tego regionu. Niewątpliwie przyczyniła się do tego działalność stowarzyszenia pod nazwą Ruch Autonomii Śląska. Dlaczego słowo autonomia wzbudza tak duży niepokój i jeszcze większe emocje? Być może dlatego, że…

Spory polityczne

Często czytamy w gazetach jak to przedstawiciele narodu się kłócą. Ta sama informacja powtarzana jest nie tylko w odniesieniu do tych, którzy zasiadają w parlamencie, ale również w odniesieniu do władz lokalnych miasta czy powiatu. Informacja ta ma zazwyczaj zdecydowanie…

Demokracja

W ostatnim czasie byłem słuchaczem wykładu pod pytającym tytułem – Czy demokracja bez wartości jest możliwa? Początkowo odpowiedź na to pytanie wydawała się prosta. Ustrój demokratyczny możliwy jest w każdych warunkach, przecież chodzi głównie o to, aby była wyrażana wola…