Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Teksty Józefa Korpaka

Spory polityczne

Często czytamy w gazetach jak to przedstawiciele narodu się kłócą. Ta sama informacja powtarzana jest nie tylko w odniesieniu do tych, którzy zasiadają w parlamencie, ale również w odniesieniu do władz lokalnych miasta czy powiatu. Informacja ta ma zazwyczaj zdecydowanie…

Demokracja

W ostatnim czasie byłem słuchaczem wykładu pod pytającym tytułem – Czy demokracja bez wartości jest możliwa? Początkowo odpowiedź na to pytanie wydawała się prosta. Ustrój demokratyczny możliwy jest w każdych warunkach, przecież chodzi głównie o to, aby była wyrażana wola…

Na Wielkanoc

Na Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę : miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które może ocali nam życie. Niech radość Wielkanocy…

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca. Panowie w tym dniu składają wyrazy szacunku, uznania, sympatii oraz życzliwości dla Pań. Ociepla się atmosfera w pracy, poprawiają się stosunki w rodzinach szczególnie w relacjach teściowa – zięć. Ogólnie można…

Jak żyć?

Jak żyć?

To pytanie zrobiło prawdziwą karierę w ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu RP. Jak sobie przypominam pytanie to zadano premierowi Tuskowi w czasie jego pobytu na terenie dotkniętym nawałnicą i gradobiciem. Nie wiadomo jakiej odpowiedzi oczekiwał bohater telewizyjnego obrazka zadający tytułowe…

Nierówność

W minionym ustroju Polski nazywanym obecnie przez niektórych okresem PRL-u, a przez innych Komuną zdecydowana większość społeczeństwa posiadała jednakowy status materialny. Obowiązywała zasada równości. Oczywiście było wiele wyjątków od tej zasady, nie mniej partyjni liderzy, przywódcy klasy robotniczej głosili hasło…

Jest nadzieja

Jest nadzieja

Wielokrotnie i w różnych okolicznościach słyszymy, że człowiek współczesny bardzo potrzebuje nadziei. Słyszymy w mediach, w pracy, w towarzystwie, że w życiu wszystkim potrzebna jest nadzieja na lepsze jutro. Jedni opierają swoją nadzieję na szczęśliwym losie i z uporem regularnie…