Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Interpelacje

Czy powstanie województwo częstochowskie?

Mając na uwadze zapowiedzi posła z klubu parlamentarnego PiS pana Szymona Giżyńskiego dotyczące utworzenia nowego województwa częstochowskiego proszę o odpowiedź na następujące pytania: Czy faktycznie planowane jest utworzenie nowego województwa częstochowskiego z części województwa śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego? Czy planowane…

Pytania do nowego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Pytania do nowego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

W związku z ukonstytuowaniem się Zarządu Powiatu Tamogórskiego V kadencji proszę o wyczerpującą odpowiedź na następujące pytania: 1. Jaką wizję funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego jako jednostki samorządu terytorialnego zamierza realizować obecny Zarząd Powiatu? 2. Jakie pomysły. propozycje posiada obecny Zarząd Powiatu…