Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Interpelacje

Pytania do nowego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Pytania do nowego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

W związku z ukonstytuowaniem się Zarządu Powiatu Tamogórskiego V kadencji proszę o wyczerpującą odpowiedź na następujące pytania: 1. Jaką wizję funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego jako jednostki samorządu terytorialnego zamierza realizować obecny Zarząd Powiatu? 2. Jakie pomysły. propozycje posiada obecny Zarząd Powiatu…