Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z dniem 16.12.br występuję z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach.

Usprawiedliwianie niemożności właściwego działania przez obecny Zarząd Powiatu
brakiem czasu na rozeznanie spraw powiatowych a szczególnie rzekomymi błędami
popełnionymi przez władze Powiatu Tarnogórskiego poprzedniej kadencji, w moim
przekonaniu jest jedynie przykrywką dla niekompetencji i braku należytego przygotowania do pełnienia określonych funkcji w samorządzie Powiatu Tarnogórskiego.

Pragnę przypomnieć, że w minionej kadencji radni Platformy Obywatelskiej RP
należeli do koalicji rządzącej Powiatem Tarnogórskim i z ich udziałem były podejmowane
wszystkie kluczowe decyzje, w szczególności w zakresie inwestycji, realizacji projektów
dofinansowanych z UE, zaciągania zobowiązań finansowych, czy też restrukturyzacji
jednostek organizacyjnych powiatu. Kontestowanie tych decyzji przez obecne władze
Powiatu Tarnogórskiego nie jest niczym innym jak tylko przykładem politycznej schizofrenii działaczy Platformy Obywatelskiej RP z Powiatu Tarnogórskiego.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że dalsza moja współpraca z obecnym
Zarządem Powiatu jest niemożliwa uważam, że moje wystąpienie z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP jest całkowicie uzasadnione.

Do wiadomości:

Pan Zdzisław Czapla
Przewodniczący Klubu Radnych
Platforma Obywatelska RP
w Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach

Pan Adam Chmiel
Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego,

Pan Piotr Szczęsny
Przewodniczący Zarządu Powiatowego
Platformy Obywatelskiej RP w Tarnowskich Górach.

Z poważaniem
Józef Korpak
Radny Powiatu Tarnogórskiego
Tarnowskie Góry, 16.12 2011 r.

Tagged on:

Dodaj komentarz