Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Ruch Samorządowy

Pod koniec grudnia 2011 roku w Radzie Powiatu Tarnogórskiego powstał nowy Klub Radnych pn. Ruch Samorządowy. W deklaracji założycielskiej czytamy, że celem klubu jest propagowanie idei samorządności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec wspólnoty samorządowej Powiatu Tarnogórskiego. Ruch Samorządowy tworzą radni Józef Korpak – Przewodniczący Klubu, Joachim Ganszyniec – Zastępca Przewodniczącego Klubu, Tomasz Nawrat – Sekretarz Klubu, Artur Maligłówka – Członek klubu.

Józef Korpak, który wcześniej był członkiem Klubu Radnych PO wyjaśnia powody wystąpienia z tego klubu w piśmie adresowanym do Przewodniczącego Klubu Radnych PO. Ponadto powody dla których radni Józef Korpak, Artur Maligłówka i Tomasz Nawrat wystąpili z klubu Radnych PO opisano w odpowiedzi na wywiad z posłem Tomaszem Głogowskim. Artykuł pt. „ Posłowi do sztambucha” również prezentujemy w kolumnie informacyjnej.

Obecnie radni klubu Ruch Samorządowy i klubu Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego tworzą większościową koalicję w Radzie Powiatu Tarnogórskiego i zamierzają skupić się na następujących priorytetach:

1. Stworzenie przyjaznego klimatu gospodarczego służącego rozwojowi funkcjonujących przedsiębiorstw, przyciągających nowych inwestorów i nowoczesne technologie.

2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

3. Edukacja publiczna i należyte wychowanie młodego pokolenia.

4. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańcom.

5. Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych.

6. Prowadzenie polityki sprzyjającej zdrowiu oraz bezpieczeństwu socjalnemu rodzin zamieszkałych w naszym powiecie

 

Tagged on:

Dodaj komentarz