Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Klub Radnych Ruch Autonomii Śląska

Klub Radnych

Ruch Autonomii Śląska

Tarnowskie Góry, 4 luty 2014 roku

Szanowny PanAndrzej Fiala

Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

W związku z podjętą na Zebraniu Członków Klubu Ruch Samorządowy uchwałą w sprawie zmiany nazwy klubu informuję, że od dnia 03 lutego 2014 roku Klub Radnych Ruch Samorządowy nosi nazwę Klub Radnych Ruch Autonomii Śląska. Powyższa decyzja związana jest z dużą zbieżnością programową naszego klubu z celami Stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska szczególnie w zakresie rozwoju samorządności i dążenia do autonomii Śląska oraz pogłębiania tożsamości regionalnej mieszkańców. Zgodę na używanie w nazwie klubu radnych nazwy Ruch Autonomii Śląska wyraził Zarząd Ruchu Autonomii Śląska – uchwała 46/41/2013 Zarządu Ruchu Autonomii Śląska z 19 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy Ruchu w nazwie klubu radnych.

Skład klubu radnych Ruch Autonomii Śląska jest tożsamy z składem osobowym Klubu Ruch Samorządowy i przedstawia się następująco:

  1. Józef Korpak – Przewodniczący Klubu Radnych,
  2. Joachim Ganszyniec – Wiceprzewodniczący Klubu Radnych,
  3. Tomasz Nawrat – Sekretarz Klubu Radnych,
  4. Artur Maligłówka – członek Klubu Radnych.

Klub Radnych Ruch Autonomii Śląska przejmuje, jako własne wszelkie sprawy związane z dotychczasową działalnością Klubu Radnych Ruch Samorządowy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym idee samorządności, autonomii regionalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz pogłębiania tożsamości lokalnej i regionalnej są bliskie.

Przewodniczący Klubu Radnych

Józef Korpak