Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Ścieżki rowerowe nad zalewem Nakło Chechło

Józef Korpak zapytał jak są (lub raczej nie są) budowane ścieżki rowerowe nad zalewem Nakło Chechło po prawie 3 latach od podpisania listu intencyjnego w tej sprawie. Odpowiedź starosty, Lucyny Ekkert sprowadza się wyjaśnienia iż, ewentualna inwestycja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

http://jozefkorpak.pl/wp-content/uploads/2014/06/Interpelacjsa_%C5%9Acie%C5%BCki-rowerowe-Chech%C5%82o-Nak%C5%82o.pdf

http://jozefkorpak.pl/wp-content/uploads/2014/06/Odp.-na-interpelacj%C4%99_%C5%9Bcie%C5%BCki-rowerowe-Chech%C5%82o-Nak%C5%82o.pdf