Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Województwo Śląskie marginalizowane w podziale środków z UE. Powiat nie widzi problemu

Władze samorządowe w tym poszczególne powiaty Województwa Śląskiego powinny upominać się o właściwy podział środków unijnych. Poniżej zamieszczamy interpelację w formie pytania do władz powiatu oraz odpowiedź Lucyny Ekkert, z której wynika iż zarząd powiatu ma inne – optymistycznie spojrzenie na podział unijnych pieniędzy.

http://jozefkorpak.pl/wp-content/uploads/2014/06/Interpejacja_Podzia%C5%82-%C5%9Brodk%C3%B3w-UE.pdf

http://jozefkorpak.pl/wp-content/uploads/2014/06/Interpelacja-ponowna_Podzia%C5%82-%C5%9Brodk%C3%B3w-UE.pdf

http://jozefkorpak.pl/wp-content/uploads/2014/06/Odp.-na-interpelacj%C4%99-Podzia%C5%82-%C5%9Brodk%C3%B3w-UE.pdf