Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Pytania do nowego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

W związku z ukonstytuowaniem się Zarządu Powiatu Tamogórskiego V kadencji proszę o
wyczerpującą odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaką wizję funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego jako jednostki samorządu terytorialnego
zamierza realizować obecny Zarząd Powiatu?
2. Jakie pomysły. propozycje posiada obecny Zarząd Powiatu w zakresie zwiększenia dochodów
budżetowych i poza budżetowych, aby przełamać obecną niemożność właściwego poziomu
finansowania zadań realizowanych przez Powiat Tarnogórski?
3. Jakim dziedzinom działalności Powiatu Tarnogórskiego obecny Zarząd Powiatu zamierza
nadać priorytet w wydatkach budżetowych?
4. Czy obecny Zarząd Powiatu zamierza sporządzić tzw. „bilans otwarcia” V kadencji samorządu
powiatu tarnogórskiego? Jeżeli tak. to czy ten dokument zostanie podany do publicznej
wiadomości?
Uzasadnienie wniosku:
Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli na przybliżenie zarowno radnym powiatowym. jak i
mieszkańcom powiatu tarnogórskiego propozycji i sposobów realizacji zadań Powiatu Tarnogórskiego
w tej kadencji tj. w latach 2014 – 2018. Pozwoli równiez zorientować się. jakie cele zamierza
realizować Zarząd Powiatu V kadencji oraz jakie pomysły będą wdrażane w celu zwiększenia
dochodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego oraz jakie zamierza się pozyskać dodatkowe dochody i
przychody ze źródeł poza budżetowych. Jak wiemy w poprzedniej kadencji na skutek niemożności
wykreowania dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Tarnogórskiego znacznie pogorszyły się
wskażniki budżetowe. co będzie skutkować wdrożeniem w 2015 roku programu naprawczego w
Powiecie Tarnogórskim jako jednostce samorządu terytorialnego.
Mając na uwadze powyzsze uważam. że odpowiedź na moją interpelację jest zasadna.

***

Odpowiedź starosty

Mając na względzie złożoność i zakres tematyki objętej interpelacją a także Pana oczekiwanie w kierunku wyczerpującej odpowiedzi, uprzejmie informujemy, że zostanie ona udzielona w terminie późniejszym, to jest do dnia 31 marca 2015 r. Sytuacja ma ścisły związek z rozpoczynającymi się pracami nad ostatecznym kształtem programu postępowania naprawczego, ponieważ w wielu aspektach przyjęte w nim rozwiązania będą mieć wpływ na treść odpowiedzi.

Józef Burdziak

Komentarz Józefa Korpaka

Widać, że obecna koalicja PO -PIS-PS jest tylko koalicją dla stołków. Nie mają żadnych założeń programowych na bieżacą kadencję ani pomysłów na zwiększenie dochodów powiatu.