Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Czy powstanie województwo częstochowskie?

Mając na uwadze zapowiedzi posła z klubu parlamentarnego PiS pana Szymona Giżyńskiego dotyczące utworzenia nowego województwa częstochowskiego proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy faktycznie planowane jest utworzenie nowego województwa częstochowskiego z części województwa śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego?

  2. Czy planowane jest włączenie w skład nowego województwa częstochowskiego powiatu lublinieckiego i części powiatu tarnogórskiego?

  3. Jakie stanowisko w sprawie utworzenia nowego województwa częstochowskiego przyjął Zarząd Powiatu Tarnogórskiego?

  4. Czy sprawa utworzenia nowego województwa częstochowskiego będzie poddana konsultacjom społecznym?

Uzasadnienie interpelacji/ wniosku /zapytania:

W związku z ukazaniem się w mediach m.in. w Gazecie Prawnej oraz w Polskim Radiu Katowice następujących informacji, cytuję: PiS zapowiada powstanie województwa częstochowskiego. To koncepcja strategiczna Prawa i Sprawiedliwości – mówił w poranku Polskiego Radia Katowice poseł tego ugrupowania Szymon Giżyński, uważam, że odpowiedź na moją interpelację jest zasadna. Pragnę przypomnieć, że odtworzenie województwa częstochowskiego w granicach z 1998 roku oznaczałoby wyłączenie z obszaru naszego powiatu m.in. miasta Kalety, które w owym czasie należało do województwa częstochowskiego, podobnie jak cały powiat lubliniecki. Uważam, że sprawa jest na tyle poważna, że odpowiednie organy naszego powiatu powinny się nią zająć, w szczególności Zarząd Powiatu Tarnogórskiego powinien przedstawić Radzie Powiatu Tarnogórskiego swoje stanowisko w oparciu o analizę wszystkich aspektów proponowanego nowego podziału administracyjnego naszego regionu. W szczególności istotne jest jak nowy podział administracyjny naszego regionu może wpłynąć na realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

(-) Józef Korpak