Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Jakie korzyści z rządu PiS? Panie Starosto…

W związku z ukonstytuowaniem się nowego Rządu RP, który tworzony jest z przedstawicieli partii Prawo i Sprawiedliwość, do której to partii pan Starosta od wielu lat należy i pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Powiatowego PiS proszę o odpowiedź na następujące pytania :

  1. Jakie zmiany w funkcjonowaniu powiatów ziemskich przewiduje nowy rząd RP?

  2. Czy zamierzeniem nowego rządu jest zwiększenie dochodów powiatów ziemskich?

  3. Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na refundację płaconego do budżetu centralnego podatku VAT od realizowanych inwestycji?

  4. Jakie inne zmiany w dziedzinach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego przewidywane są w działaniach nowego rządu RP?

Uzasadnienie interpelacji/ wniosku /zapytania:

Jak wynika z informacji zamieszczonych w dniu 19.11.2015 roku na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego pt. „Starosta zaprasza panią premier do Tarnowskich Gór”, uczestniczył pan aktywnie w kampanii wyborczej PiS, dlatego też istotne jest przedstawienie programu, który pana partia ma zamiar realizować w zakresie dotyczącym funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności powiatów ziemskich. Chodzi przede wszystkim o zgłaszane od wielu lat przez stowarzyszenia samorządowe m.in. Związek Powiatów Polskich, postulaty dotyczące zwiększenia dochodów własnych powiatów ziemskich, które jak panu zapewne wiadomo są najsłabszym finansowo ogniwem wśród jednostek samorządu terytorialnego. Zaledwie 35% dochodów powiatów ziemskich stanowią dochody własne, gdy w powiatach grodzkich dochody własne stanowią ok. 59% dochodów ogółem a w miastach ok.66% dochodów ogółem.

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że odpowiedź na moją interpelację jest zasadna.

(-) Józef Korpak