Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Walne zebranie Przymierza Śląskiego

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śl. odbyło się Walne Zebranie Przymierza Śląskiego stowarzyszenia, które już od kilkunastu lat prowadzi działalność m.in. w zakresie rozwijania wiedzy o tradycjach i kulturze Górnego Śląska, a także kształtuje i rozwija wśród mieszkańców aktywne postawy obywatelskie sprzyjające współodpowiedzialności za swoją Ojczyznę w szczególności region Górnego Śląska. Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Członkowie stowarzyszenia, wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok i udzielili Zarządowi stowarzyszenia absolutorium, a także dokonali istotnych zmian w statucie stowarzyszenia. Zmiany te głównie polegają na możliwości tworzenia terenowych jednostek stowarzyszenia w formie kół Przymierza Śląskiego.
Ponadto w dalszym toku Walnego zebrania dokonano wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję tj. lata 2016 – 2020. Na funkcję Prezesa Przymierza Śląskiego wybrano p. Jana Hahna, wiceprezesami zostali p. Joanna Stuka oraz p. Roman Boino, na funkcję skarbnika wybrano p. Marię Witkowską a na funkcję sekretarza p. Janusza Szwajnocha. Ponadto do Zarządu Przymierza Śląskiego wybrano p. Joachima Ganszyńca, p. Józefa Korpaka, p. Adama Płonkę oraz p. Józefa Ziaję. W skład Komisji Rewizyjnej weszli p. Marek Ziaja jako Przewodniczący, p. Fryderyk Zgodzaj jako sekretarz oraz p. Walenty Mosch.
Poniżej pamiątkowe zdjęcie władz Przymierza Śląskiego wykonane w dniu Walnego Zebrania.
przymierze-slaskie
Zarząd Przymierza Śląskiego zaprasza wszystkich, którym bliskie są cele statutowe stowarzyszenia do współpracy. Dane kontaktowe na stronie www.przymierzeslaskie.tarnogorski.pl .