Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Głos z powiatu

Fragmenty tego artykułu ukazały się w majowym  numerze (5/2016) miesięcznika górnośląskich regionalistów „Jaskółka”.

Ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach

Ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach

Z okazji kolejnej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele uwagi poświęca się funduszom unijnym, które nasz kraj otrzymał w celu realizacji tzw. polityki spójności, czyli ogólnie i kolokwialnie rzecz biorąc dogonienia Europy Zachodniej w swoim rozwoju gospodarczym, a co za tym idzie niwelowaniu wieloletnich zapóźnień, żeby nie powiedzieć zacofania w wielu dziedzinach życia. W szczególności dużo uwagi poświęca się projektom infrastrukturalnym. Mówi się o budowie nowych dróg ekspresowych i autostrad o modernizacji linii kolejowych o zakupach taboru dla potrzeb publicznego transportu zbiorowego, mówi się też o rewitalizacji obszarów zdegradowanych, o poprawie infrastruktury ochrony zdrowia, o budowie mieszkań socjalnych, o inwestycjach w rozwój nowoczesnej a tym samym innowacyjnej gospodarki itd. itp.

Koleje Śląskie 1Jesteśmy aktualnie podobno w ostatnim, tak obfitym dla Polski okresie dofinansowania projektów ze środków UE. Województwo Śląskie otrzymało do swojej dyspozycji na lata 2014-2020 kwotę 3,47 mld €, czyli ok. 15,3 mld złotych (słownie piętnaście miliardów trzysta milionów złotych). Niestety ku mojemu zdziwieniu, a może nie tylko mojemu, lecz także innych osób, które mieszkają w powiatach ziemskich, ani jedno euro, czy też ani jedna złotówka z tych środków nie może być przeznaczona na modernizacje i inwestycje w drogach powiatowych oraz drogach gminnych. Jak dowiedziałem się z przekazu osób zajmujących się środkami unijnymi władze Województwa Śląskiego tj. Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa Śląskiego chciały jakieś środki na te cele przeznaczyć, ale Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli się nie zgodziła. Co do uzasadnienia tej decyzji Komisji Europejskiej nie mam wystarczającej pewności, więc nie będę miał nic przeciwko temu jeżeli mnie ktoś wyprowadzi z błędu i poda bardziej wiarygodne informacje. Z informacji, które ja otrzymałem należy wnioskować, że zdaniem Komisji Europejskiej w Brukseli drogi w powiatach i gminach na Górnym Śląsku osiągnęły już taki stopień spójności z Europą Zachodnią, że już żadnych modernizacji i inwestycji nie potrzebują. Piszę na Górnym Śląsku bo np. w Małopolsce (Województwie Małopolskim), czy na Mazowszu (Województwo Mazowieckie), które to regiony również mają swoje RPO na lata 2014-2020 tam drogi powiatowe i gminne nie osiągnęły jeszcze wystarczającej spójności z Europą Zachodnią, dlatego też w Małopolsce i na Mazowszu środki z funduszy UE będą w drogi powiatowe i gminne inwestowane. Mogę jedynie przypuszczać (sprawdziłem jedynie zapisy RPO Mazowieckie oraz RPO Małopolskie), że i w pozostałych regionach Polski jakimś dziwnym trafem środki z UE na drogi gminne i powiatowe trafią. Skąd tak zróżnicowane podejście Komisji Europejskiej do różnych regionów tego samego państwa zaiste, chciałbym to wiedzieć.

Droga powiatowa w gminie Zbrosławice

Droga powiatowa w gminie Zbrosławice

Mam jeszcze nadzieję, chociaż już wątłą, że i na Śląsku rozsądek zwycięży i dojdzie do zmiany RPO dla Województwa Śląskiego w taki sposób, aby szczególnie w powiatach ziemskich można było pozyskiwać środki na przebudowy, modernizacje i remonty dróg powiatowych oraz gminnych. Gasnąca nadzieja wynika z tego, że już dwukrotnie Rada Powiatu w Tarnowskich Górach podejmowała uchwały w sprawie renegocjacji zapisów RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych inwestycji drogowych, przekazując je w szczególności Marszałkowi Województwa i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego i nawet nie otrzymała na nie żadnej odpowiedzi. Tymczasem potrzeby w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów dróg powiatowych oraz gminnych są ogromne. Przykładowo w Powiecie Tarnogórskim, który posiada 290 km dróg powiatowych z czego 100 km przebiega przez miasta, potrzeby w zakresie przebudowy i modernizacji dróg powiatowych szacowane są na ok.160 milionów złotych. Można pokusić się o analizę sytuacji w tym zakresie w pozostałych 16 – tu powiatach ziemskich ( w Województwie Śląskim jest 17 powiatów ziemskich). Jestem przekonany, że sytuacja w zakresie potrzeb remontowych i inwestycyjnych w innych powiatach będzie podobna i zależna jedynie od długości posiadanych dróg.

Droga powiatowa w Miasteczku Śl.

Droga powiatowa w Miasteczku Śl.

Reasumując zarezerwowane w priorytecie VI Transport środki w kwocie 473 mln € czyli ok. 2 mld złotych są stanowczo za małe i z pewnością będą niewystarczające, na działania aktualnie wpisane w tym priorytecie tj. drogi wojewódzkie i regionalny transport kolejowy, a co dopiero gdyby dopisać jeszcze działania na drogach powiatowych i gminnych. Renegocjacja RPO musi zatem pociągnąć za sobą zwiększoną alokację środków na priorytet VI Transport z przeznaczeniem na drogi powiatowe i gminne. Moim zdaniem warto tą zmianę dokonać. Warto również zainwestować większe środki w rewitalizację lub modernizację linii kolejowych dla ruchu pociągów pasażerskich o zasięgu regionalnym i między regionalnym, a także zakupić tabor kolejowy dla Kolei Śląskich w celu poprawy komfortu i prędkości jazdy w pasażerskich przewozach kolejowych. Wówczas będzie szansa, że jeszcze w tej perspektywie finansowej UE pociąg osobowy z Tarnowskich Gór do Katowic tj. odległość 34 km pokona w 30 minut. Aktualnie jest to 51 minut czyli średnia prędkość wynosi 40 km/h. Będzie szansa, że jazda pociągiem osobowym z Katowic do Krakowa tj. na odległość 77 km zamiast zajmować pasażerom 2 godziny czasu (obecnie średnia prędkość wynosi 38 km/h) zajmie tylko godzinę.

tworog

Droga powiatowa w Tworogu

Mając na uwadze powyższe fakty można postawić tezę, że nic tak szybko nie zbliża nas do spójności z Europą Zachodnią jak inwestycje w szeroko rozumiany transport. Liczę na to, że podobny pogląd reprezentują nasi przedstawiciele w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim oraz władze Województwa Śląskiego, co dałoby nadzieję na zmianę zapisów w RPO Woj. Śląskiego i zwiększenie środków z przeznaczeniem na priorytet VI Transport.

Józef Korpak

Radny Powiatu Tarnogórskiego

Radzionków, 10 maja 2016