Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych oraz modernizacja szpitali

Rady Józef Korpak wielokrotnie zwracał uwagę na to, aby w RPO WSL na lata 2014-2020 znalazły się środki na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych oraz na modernizację infrastruktury technicznej szpitali powiatowych. W tym celu Józef Korpak przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego. Projekt ten został jednogłośnie przyjęty na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 3 marca 2017 roku. Poniżej wypowiedź radnego Józefa Korpaka na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.

 

„Radny Józef Korpak poinformował, że przygotował ww. projekt uchwały i projekt ten uzyskał poparcie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. Następnie powiedział, że od kilku lat toczy się batalia o to, aby w RPO WSL znalazły się środki na dofinansowanie powiatowych inwestycji drogowych oraz inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej szpitali powiatowych. Jest rok 2017 i niestety w RPO WSL na lata 2014-2020 takich środków nie zabezpieczono. Nie będzie przytaczał uzasadnienia, ponieważ radni mają je przed sobą. Przypomniał, że w RPO dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 została zapisana kwota 3 470 000 000 euro, co według kursu euro z stycznia br. – 4,40 złotych, stanowi kwotę 15 372 000 000 złotych i dodał: „niestety w tej kwocie nie znalazła się ani złotówka na drogi powiatowe i ani złotówka na inwestycje w infrastrukturę szpitali powiatowych. Szpitale wojewódzkie miały to szczęście, że w poprzedniej kadencji samorządu, samorząd województwa w Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 zabezpieczył środki i tam większość tych szpitali po prostu się wyremontowała, doposażyła. Nasz szpital takiego szczęścia nie miał ani w tamtej kadencji, a w tej kadencji, też jak Państwo wiedzą, nasz szpital powiatowy potrzebuje inwestycji łącznie na kwotę około 20 000 000 złotych”. Dodał, że w tej kwocie mieści się kwota 1 500 000 złotych na realizację decyzji Komendanta Powiatowego PSP i realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego; kwota 8 000 000 złotych stanowiąca „szacunkowy koszt” modernizacji bloku operacyjnego. Ponadto w tej kwocie mieści się doposażenie SOR-u i lądowisko i w tym przypadku został złożony wniosek do Programu Infrastruktura i Środowisko i być może uda się pozyskać dofinansowanie. Natomiast dla bloku operacyjnego żadnej pomocy nie ma ani w RPO, ani w Programie Infrastruktura i Środowisko, ani w żadnym innym programie. Jeżeli w toku renegocjacji RPO WSL na lata 2014-2020, nie uda się uzyskać żadnych środków, to niestety trzeba będzie tę inwestycję finansować prawdopodobnie albo z kredytu, który zaciągnie szpital, albo też z pomocy Powiatu, albo też z jednego i drugiego. Uważa, że „uchwała jest ze wszech miar potrzebna”. Dodał, że informację o tym, że rozpoczynają się renegocjacje uzyskał z odpowiedzi udzielonej przez Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrę Skowronek. Następnie odczytał treść ww. odpowiedzi. W swoim stanowisku Rada Powiatu odnosi się do kwoty 15 000 000 euro proponowanych przez Wicemarszałek. Dodał: „uważamy, że ta kwota jest zdecydowanie za niska w porównaniu do 360 000 000 euro, którą przeznaczono na drogi wojewódzkie”. Następnie powiedział, że dane wykorzystane w treści stanowiska pochodzą z rocznika statystycznego. Zwrócił uwagę, że na około 22 930 km dróg powiatowych i gminnych proponuje się przeznaczyć 15 000 000 euro a na około 1 430 km dróg wojewódzkich kwotę 360 000 000 euro. Stwierdził: „to jest oczywista moim zdaniem niesprawiedliwość w podziale środków. Może temu przyświeca jakaś wyższa myśl, ale ja sądzę, że ta myśl jest nam obca i na taki podział środków zgody ze strony powiatów i gmin województwa śląskiego być nie powinno i mam nadzieję, że ta nasza uchwała zwróci na to uwagę, no i odniesie skutek, jaki, to się okaże, mam nadzieję, że bardziej pozytywny niż to, co proponuje aktualnie Zarząd Województwa Śląskiego.” W uchwale została zaproponowana kwota jaką Powiat Tarnogórski widzi i jest to 100 000 000 euro. Wyjaśnił, że kwota ta została skalkulowana w następujący sposób: „mamy około 17 powiatów ziemskich i ja sadzę, że gdyby do każdego z tych powiatów dołożyć po 10 000 000 zł w skali każdego roku na drogi powiatowe, czyli w skali roku 2018, 2019, 2020 i być może jeszcze 2021, to moglibyśmy taką kwotę zaabsorbować”. Podobnie ma się kalkulacja szacunkowa z kwotą 50 000 000 euro dla szpitali powiatowych w województwie śląskim. Na zakończenie powiedział: „uważam, że podjęcie tej uchwały jest celowe i konieczne”.

W załączeniu uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania powiatowych inwestycji drogowych oraz modernizacji wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitali powiatowych

Download the PDF file .