Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

WNIOSEK RADNEGO ws. nawierzchni drogi powiatowej ul. Św. Wojciecha

W związku z pogarszającym się stanem nawierzchni drogi powiatowej ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie wnioskuję o wykonanie w 2018 roku nakładki asfaltowej na tej ulicy w szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks.dr J. Knosały do skrzyżowania z ul. Nakielską.

Nakładka asfaltowa na ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie została wykonana w 2006 roku i jej trwałość była określona na okres 10 lat. Aktualnie mija 11 rok od tamtego remontu i widać gołym okiem, że nawierzchnia tej ulicy po prostu się sypie. Należy dodać, że jest to główna ulica w centrum Radzionkowa, która charakteryzuje się znacznym natężeniem ruchu drogowego. Dalsze łatanie dziur na tej ulicy moim zdaniem, po prostu nie ma sensu. Należy dodać, że nakładka została położona na kostce brukowej, gdyż taką nawierzchnię wcześniej posiadała ta ulica. Sadzę, że po okresie zimowym 2017/2018 konieczność wykonania podobnego remontu jak w 2006 roku będzie nieunikniona. Dlatego też już dziś wnioskuję o zabezpieczenie odpowiednich środków na nakładki asfaltowe w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na 2018 rok i ujęcie wyżej wymienionego zadania w planie remontów na 2018 rok.

Mając na uwadze powyższe uważam, że WNIOSEK (zob. w pdf.) jest w pełni uzasadniony.

Z poważaniem

 Józef Korpak