Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

WNIOSEK RADNEGO ws. tablic świetlnych podających dane o jakości powietrza

Zwracam się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o podjęcie rozmów z przedstawicielami miast z terenu Powiatu Tarnogórskiego w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na umieszczeniu w centrach miast Tarnowskie Góry, Radzionków, Miasteczko Śl. i Kalety tablic świetlnych podających on line dane o jakości powietrza w tych miastach na wzór tablicy umieszczonej na budynku siedziby WFOŚiGW w Katowicach.

Tablice na wzór tablicy w Katowicach podawałyby aktualne dane dotyczące stężeń pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, ozonu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki z automatycznych stacji monitoringu powietrza, które również powinny być zainstalowane w tych miastach.

Uzasadnienie interpelacji/ wniosku /zapytania:

Mając na uwadze ogólny cel poprawy jakości powietrza na terenie Powiatu Tarnogórskiego niewątpliwie koniecznym jest informowanie mieszkańców na bieżąco o aktualnym poziomie stężeń pyłów i związków chemicznych w powietrzu atmosferycznym, szczególnie tych substancji i związków, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie.

Zdaję sobie sprawę, że realizacja mojego wniosku będzie wymagała współpracy wielu instytucji oraz określonych nakładów finansowych. Z pewnością do współpracy należy zaangażować Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który bada jakość powietrza w Województwie Śląskim. Jednak na terenie Powiatu Tarnogórskiego znajduje się tylko jedna stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej. Jest to manualna stacja, z której nie można przesyłać danych on line. Koszt jednej automatycznej stacji monitoringu powietrza to ok. 100 tys. zł. W celu realizacji mojej propozycji potrzebne są 4 takie stacje. Oczywiście projekt może być realizowany etapami.

Sądzę, że źródłem sfinansowania mojej propozycji mogą być środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy niewielkim wkładzie własnym powiatu i gmin miejskich, na terenie których instalowane byłyby tablice i automatyczne stacje monitoringu powietrza. Aktualnie WFOŚiGW finansuje szereg zadań w ramach programu SMOG STOP.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego uważam, że realizacja mojego wniosku wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy o jakości powietrza, szczególnie na terenach o gęstej zabudowie i ogrzewaniu budynków przy pomocy pieców węglowych. Przekazana wiedza może skłonić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania swoich budynków lub przynajmniej do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania na kotły nowej generacji.

Sądzę, że realizacja mojego wniosku wpisuje się w podejmowane na terenie Województwa Śląskiego działania antysmogowe i ograniczenia tzw. niskiej emisji.
Mając na uwadze powyższe uważam mój wniosek za zasadny.

Z poważaniem

Józef Korpak