Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Wniosek ws. dróg rowerowych

W związku z przystąpieniem miasta Tarnowskie Góry oraz miasta Radzionków do opracowania kompleksowych programów budowy dróg rowerowych i pozostałych elementów infrastruktury rowerowej wnioskuję o włączenie się Powiatu Tarnogórskiego w te przedsięwzięcia i wykorzystanie wcześniejszych opracowań, które zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych np. budowa drogi rowerowej z centrum Tarnowskich Gór nad Jezioro Nakło Chechło, czy też budowa drogi rowerowej Radzionków – Bobrowniki Śl. w ciągu drogi powiatowej ul. Ks.dr. Józefa Knosały.

Zagadnieniem budowy dróg rowerowych i pozostałych elementów infrastruktury rowerowej jak parkingi rowerowe, centra przesiadkowe, stacje rowerów miejskich jestem zainteresowany od wielu lat, dlatego cieszy fakt przystąpienia miast z terenu powiatu tarnogórskiego do opracowania kompleksowych programów w tym zakresie. W latach 2003 – 2010, gdy pełniłem funkcję Starosty Tarnogórskiego zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w Zarządzie Dróg Powiatowych wykonano kilka opracowań wiązanych z budową infrastruktury rowerowej w naszym powiecie. Uważam, że w dalszym ciągu przydatne mogą być koncepcje przebiegu dróg rowerowych z centrum Tarnowskich Gór nad Jezioro Nakło-Chechło oraz wykonana dokumentacja techniczna budowy drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej ul. Ks.dr Józefa Knosały na odcinku od marketu „Lidl” w Radzionkowie do dzielnicy Tarnowskich Gór – Bobrowniki Śl. Dokumentacja ta wymaga jedynie aktualizacji i moim zdaniem może stanowić podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Aktualnie, gdy istnieje możliwość pozyskania środków z funduszy UE na realizację kompleksowych miejskich programów rowerowych opracowane wcześniej dokumentacje techniczne zwiększą szanse na szybkie pozyskanie takich środków finansowych.

Reasumując wnioskuję do Zarządu Powiatu o współpracę z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego w szczególności z miastem Tarnowskie Góry i Radzionków w zakresie opracowania a później realizacji programu budowy dróg rowerowych w powiecie tarnogórskim.

Mając na uwadze powyższe uważam mój wniosek za w pełni uzasadniony.