Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Wniosek ws. podwyższenia prędkości pociągów osobowych na odcinku Tarnowskie Góry – Katowice

W związku z planowaną budową węzłów przesiadkowych w Tarnowskich Górach i w Radzionkowie w szczególności dla rowerzystów, ale nie tylko, zasadnicze znaczenie odgrywać będzie dostępność połączeń kolejowych oraz czas jazdy pociągów osobowych. Aktualnie czas jazdy pociągu osobowego z Tarnowskich Gór do Katowic wynosi ok. 50 minut. Długość odcinka kolejowego Tarnowskie Góry – Katowice to ok. 32 km. Z wyliczenia wynika, że pociąg osobowy pokonuje tą odległość z średnią prędkością ok. 38 km/godz. Moim zdaniem jest to zbyt mała prędkość a tym samym czas jazdy, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z przejazdów kolejowych, a tym samym węzłów przesiadkowych. Ponadto w innych rejonach Polski prędkości pociągów osobowych są wyższe, a tym samym czasy jazdy są krótsze co zachęca do korzystania z usług przewoźników kolejowych.

pełna treść wniosku:

 

Józef Korpak

Radny Powiatu Tarnogórskiego

22.12.2017 roku

Data złożenia

WNIOSEK RADNEGO

Podmiot, do którego kierowana jest interpelacja/ wniosek /zapytanie:

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiot, temat interpelacji/ wniosku /zapytania:

Wnioskuję, aby wystąpić do zarządcy infrastruktury kolejowej tj. Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie podwyższenia prędkości pociągów osobowych na odcinku Tarnowskie Góry – Katowice, tak aby przejazd pociągiem osobowym na tym odcinku wynosił co najwyżej 30 min.

Uzasadnienie interpelacji/ wniosku /zapytania:

W związku z planowaną budową węzłów przesiadkowych w Tarnowskich Górach i w Radzionkowie w szczególności dla rowerzystów, ale nie tylko, zasadnicze znaczenie odgrywać będzie dostępność połączeń kolejowych oraz czas jazdy pociągów osobowych. Aktualnie czas jazdy pociągu osobowego z Tarnowskich Gór do Katowic wynosi ok. 50 minut. Długość odcinka kolejowego Tarnowskie Góry – Katowice to ok. 32 km. Z wyliczenia wynika, że pociąg osobowy pokonuje tą odległość z średnią prędkością ok. 38 km/godz. Moim zdaniem jest to zbyt mała prędkość a tym samym czas jazdy, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z przejazdów kolejowych, a tym samym węzłów przesiadkowych. Ponadto w innych rejonach Polski prędkości pociągów osobowych są wyższe, a tym samym czasy jazdy są krótsze co zachęca do korzystania z usług przewoźników kolejowych. Na przykład:

  • odcinek Kraków – Tarnów o długości 77 km pociąg osobowy pokonuje w czasie 75 minut, co daje średnią prędkość ok. 62 km/godz.,

  • odcinek Lublin – Chełm o długości 73 km pociąg osobowy pokonuje w czasie 56 minut, co daje średnią prędkość ok. 78 km/godz.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że być może ww. przykłady nie są obiektywne bo tory na ww. odcinkach są w lepszym stanie technicznym, gdyż zostały w sposób kompleksowy wyremontowane. Pytanie zatem, kiedy w Aglomeracji Górnośląskiej tory zostaną wyremontowane do takiego stanu, aby pociągi osobowe poruszały się przynajmniej ze średnią prędkością 50 km/godz.?

Poprawa stanu technicznego torów na odcinku Tarnowskie Góry – Katowice pozwoli na podwyższenie prędkości kursujących pociągów, a tym samym skrócenie czasu jazdy. Tylko wtedy budowa węzłów przesiadkowych będzie trafioną inwestycją.

Mając na uwadze powyższe uważam mój wniosek za w pełni uzasadniony.