Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Józef Korpak powalczy o rondo dla Radzionkowa

Skrzyżowanie ulic Schwallenberga oraz Szymały od czasu wybudowania w 2006 roku przez miasto Radzionków ulicy Unii Europejskiej stało się jednym z najbardziej obciążonych ruchem drogowym skrzyżowań w Radzionkowie. Pomimo upływu lat i stale zwiększającego się natężenia ruchu skrzyżowanie pozostaje w niezmienionym kształcie do dnia dzisiejszego. Funkcjonująca aktualnie na ww. skrzyżowaniu organizacja ruchu jest niewydolna i co najgorsze niezwykle niebezpieczna, o czym świadczy odnotowywana corocznie ilość kolizji i wypadków samochodowych w tym miejscu.

Wnioskuję, aby na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga, Unii Europejskiej oraz Szymały w Radzionkowie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych wybudować rondo tj. przebudować na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wniosek – budowa ronda na skrzyżowaniu w Radzionkowie_1[1829]

Wielokrotnie zgłaszane były postulaty przebudowy ww. skrzyżowania w celu poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. Początkowo postulaty te nie mogły być realizowane z uwagi na wymóg trwałości projektu, gdyż budowa ul. Unii Europejskiej i przebudowa ul. Schwallenberga była dofinansowana w 85% z funduszy UE. Jednak od roku 2012 wymóg ten, już nie stanowi przeszkody w przebudowie skrzyżowania.
W ubiegłym roku w sposób oficjalny Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wystąpiło z inicjatywą przebudowy ww. skrzyżowania na rondo.

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest dobrym rozwiązaniem, stosowanym głównie na terenach miejskich. Często stosowane w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. W porównaniu do innych skrzyżowań, ronda zwiększają przepustowość oraz zmniejszają zatory drogowe. Dzięki temu usprawniają ruch. Na rondach występuje mniej, niż w innych rodzajach skrzyżowań, punktów, w których może dojść do wypadku i kolizji. Konstrukcja ronda zmusza wjeżdżającego do zmniejszenia prędkości i umożliwia dobrą widoczność uczestnikom ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo.

Petycję adresowaną do Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Schwallenberga, Szymały i Unii Europejskiej poparło swymi podpisami 2 740 mieszkańców Radzionkowa.
Z uwagi na to, że ww. skrzyżowanie nadal jest administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, wnioskuję do Zarządu Powiatu o zaplanowanie i przeprowadzenie budowy ronda na tym skrzyżowaniu. Uważam, że przeprowadzone przez RTSK konsultacje społeczne jak również posiadane przez Zarząd Dróg Powiatowych doświadczenia w zakresie przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych na ronda, również w Radzionkowie m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Kużaja, Sikorskiego, Nałkowskiej, powinny być wystarczającym argumentem do realizacji woli mieszkańców Radzionkowa w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe uważam mój wniosek za w pełni uzasadniony.

Wniosek – budowa ronda na skrzyżowaniu w Radzionkowie_1[1829]