Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Nie zamykajcie nam szkoły!

Apel do władz Powiatu Tarnogórskiego

Pod koniec stycznia bieżącego roku Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła dwie uchwały, jedną w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 a drugą w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11, które de facto oznaczają likwidację Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, przy ulicy Z. Nałkowskiej 2.

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego uzasadniając likwidację przedstawiła trzy zasadnicze argumenty:

  1. Niewielki nabór w ostatnich latach, który był na poziomie jednego oddziału, co powoduje, że otrzymywana na szkołę subwencja nie pokrywa kosztów prowadzenia szkoły,
  2. Zawody, w których kształci się młodzież będą dalej prezentowane w szkołach zawodowych i technikach w Tarnowskich Górach,
  3. Nauczyciele i pracownicy ZSTE otrzymają pracę w Tarnowskich Górach, a uczniowie likwidowanej szkoły będą mogli dokończyć edukację w Radzionkowie.

W toku dyskusji przedstawiciele Zarządu Powiatu stwierdzili cytuję „My już nic nie możemy zrobić dla rozwoju tej szkoły”, co chyba miało ostatecznie przekonać niezdecydowanych za podjęciem jedynie słusznej decyzji, czyli decyzji o likwidacji ZSTE w Radzionkowie.

Moje zdziwienie wzbudza przede wszystkim to, że przecież w roku 2019 do szkół średnich przyjdzie podwójna liczba absolwentów, gdyż w tym roku będą to absolwenci ostatniego rocznika gimnazjów i jednocześnie absolwenci 8 letnich szkół podstawowych, czyli nabór w 2019 roku powinien być zdecydowanie większy niż w poprzednich latach, a tym samym otrzymywana na szkołę subwencja oświatowa będzie większa. Ponadto mówimy o likwidacji szkół zawodowych, czyli tych które w najbliższych latach mają być traktowane priorytetowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co musi się wiązać również z dodatkowymi nakładami finansowymi. Oczywistą sprawą jest, że najmniejsze koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia występują w liceach ogólnokształcących, gdyż tam nie ma kształcenia zawodowego. Ciągle słyszymy, że brakuje nam pracowników w określonych zawodach zarówno po szkołach zawodowych jak i technikach. Brakuje, bo kształcenie zawodowe jest niedoinwestowane oraz brak powiązania kształcenia z rynkiem pracy. W dalszym ciągu pracodawcy nie są włączeni w wystarczającym stopniu w system szkolnictwa zawodowego. Moim zdaniem na tym polu jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia. Dlatego też byłem zdziwiony i zażenowany, i to nie ze względów sentymentalnych, że jedynym rozwiązaniem które proponuje Zarząd Powiatu jest likwidacja ZSTE w Radzionkowie. W tym przypadku likwidacja oznacza brak pomysłu na rozwój szkolnictwa zawodowego nie tylko w Radzionkowie, ale również w powiecie, bo jeżeli ktoś mówi, „my już nic nie możemy zrobić dla rozwoju tej szkoły” to zachodzi pytanie, a dla rozwoju szkół zawodowych i techników w Tarnowskich Górach to możemy coś zrobić? Tam możemy coś zrobić, a w Radzionkowie nie możemy? Chyba, że w Radzionkowie po prostu nie chcemy już nic zrobić dla rozwoju tej szkoły. Jedyne co możemy i chcemy zrobić, to zlikwidować szkołę.

Zaskakująca dla mnie była również postawa radnych powiatowych z Radzionkowa, wobec prezentowanych uchwał. Radni z Klubu Inicjatywy Obywatelskiej tj. p. Dariusz Wysypoł i p. Kazimierz Gwóźdź głosowali za likwidacją ZSTE a radny z klubu PiS p. Jan Uchański wstrzymał się od głosu. Ani jeden z radzionkowskich radnych powiatowych nie zabrał głosu w dyskusji. Czyżby naprawdę w tej sprawie nie mieli nic do powiedzenia? Czyżby nie wiedzieli, że głosując za likwidacją ZSTE, na wiele lat, jeśli nie na zawsze miasto Radzionków zostanie pozbawione szkolnictwa zawodowego? Sądzę, że z doświadczenia wszyscy wiemy jak łatwo jest coś zlikwidować, a jak trudno tworzyć coś od podstaw. Dla mnie to głosowanie oznaczało kapitulację nie tylko radnych powiatowych z Radzionkowa, ale również władz miasta Radzionków wobec decyzji Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a następnie uchwał Rady Powiatu. Mówię o kapitulacji, gdyż jak wiemy Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego, którego wiceprezesem jest Burmistrz Radzionkowa p. Gabriel Tobor sprawuje władzę w Powiecie Tarnogórskim. Może jest to moje subiektywne odczucie, ale gorycz tej kapitulacji jest tym większa, że nastąpiła ona zaledwie po 3 miesiącach od wyborów samorządowych. Muszę w tym miejscu przypomnieć, że obecni radni powiatowi z Klubów Inicjatywa Obywatelska, Koalicja Obywatelska (PO i N) i Nasz Samorząd, którzy głosowali za likwidacją ZSTE, w czasie kampanii wyborczej jak jeden mąż zapewniali o rozwoju edukacji zawodowej w powiecie tarnogórskim. Nikt z nich nie wspominał, że rozwój ten jeżeli w ogóle będzie, to będzie poza Radzionkowem. Myślę, że tą lekcję wszyscy mieszkańcy Radzionkowa powinni zapamiętać.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Rada Rodziców z zamiarem likwidacji swojej szkoły została zapoznana dopiero na spotkaniu Zarządu Powiatu z rodzicami szkoły, które odbyło się 6 lutego br., czyli po sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na której podjęto decyzję o likwidacji. Rodzice zostali zatem pozbawieni możliwości wyrażenia swojej opinii przed sesją Rady Powiatu, chociażby na Komisji ds. Edukacji Rady Powiatu, czy też prezentacji swojej opinii na sesji Rady Powiatu. Moim zdaniem i zdaniem wielu rodziców takie zachowanie władz powiatu symbolizuje lekceważący stosunek do statutowych organów szkoły.

Aktualnie sprawa likwidacji ZSTE w Radzionkowie rozpatrywana jest przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe tylko negatywna opinia Kuratora Oświaty może uchronić ZSTE w Radzionkowie od likwidacji. Jak do tej pory negatywne stanowiska wobec likwidacji radzionkowskiej szkoły wyraziła Rada Rodziców tej szkoły oraz Koło Miejskie Stowarzyszenia Przymierze Śląskie. Mam nadzieję, że również inne stowarzyszenia działające w Radzionkowie poprą środowisko tej szkoły i wystąpią do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie negatywnej opinii o likwidacji ZSTE, przecież „Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”.

Józef Korpak

PS.

Stanowisko Koła Przymierza Śląskiego w Radzionkowie

w sprawie likwidacji ZSTE publikujemy poniżej.