Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Życiorys

DSC_1039 Korpak_1Józef KORPAK – urodzony w 1961 roku w Radzionkowie, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. transportu. Ponadto na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek komunalnych i Skarbu Państwa.

W służbie publicznej od 1990 roku, kiedy to z listy Bytomskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” został wybrany radnym Rady Miasta Bytomia.

W samorządzie bytomskim pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Bytomia (1991 – 1994) oraz Prezydenta Miasta Bytomia (1994 – 1996).

Jest jednym z tych, dzięki którym Radzionków odzyskał prawa miejskie i powrócił na mapę Górnego Śląska i Polski. Po wydzieleniu z Bytomia z dniem 1.01.1998 roku samodzielnej gminy Radzionków, tworzył struktury Urzędu Miasta Radzionków pełniąc funkcję Sekretarza Miasta.

W samorządzie Powiatu Tarnogórskiego od 1998 roku. Był radnym I, II, III kadencji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach. W dniu 21.11.2010 roku wybrany radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego na IV kadencję. W grudniu 2011 roku złożył rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych PO. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych „Ruch Autonomii Śląska”. W samorządzie powiatowym pełnił następujące funkcje:

  • Członek Zarządu Powiatu (1999-2000 oraz 2002-2003)
  • Starosta Tarnogórski ( 2003 – 2010 )

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.
W latach 2000 – 2001 Józef Korpak pełnił funkcję Posła Ziemi Górnośląskiej na Sejm RP. Mandat poselski objął w trakcie trwania III kadencji Sejmu RP (1997-2001) na skutek rezygnacji z mandatu osoby z tej samej listy wyborczej tj. Akcji Wyborczej Solidarność. W Sejmie RP III kadencji Józef Korpak był członkiem Klubu Parlamentarnego AWS oraz pracował w następujących komisjach :

  • Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
  • Transportu i Łączności,
  • Prawa Europejskiego

Prowadził jako poseł sprawozdawca szereg ustaw min. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Za skuteczne przeprowadzenie przez Sejm RP zmiany ustawy o Policji został odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Policji”.

Zawodowo związany ze środowiskiem kolejarzy, najpierw Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, później pracownik Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych Katowicach a obecnie centrali PKP „CARGO” S.A. w Warszawie.

Osiągnięcia w działalności publicznej :

Zainicjowanie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bytomia – 1995; tworzenie struktur Miasta Radzionków po przywróceniu samodzielności w 1998r.; tworzenie i rozwój organizacyjny Powiatu Tarnogórskiego; m.in. inicjatywa utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych – 1999; inicjatywy poselskie przyjęte przez Sejm RP III kadencji m.in. zwiększenie dochodów gmin górniczych, przywrócenie deputatów węglowych emerytom i rencistom górniczym, zwiększenie sprawności operacyjnej Policji; Inicjatywy w samorządzie powiatowym: utworzenie Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach – 2005; utworzenie jednoosobowej spólki Powiatu Tarnogórskiego – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – 2005; powołanie wspólnie z Stanisławem Gerardem Trefoniem Galerii „Barwy Śląska” w pałacu w Nakle – 2006, utworzenie wspólnie z gminami z terenu Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej – 2008, przejęcie zadania, pozyskanie środków finasowych i kontynuacja likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry 2008-2010; restrukturyzacja i przekształcenie w spólkę akcyjną Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach – 2010 rok, w latach 2006 – 2010 realizacja 65 zadań w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych za łaczną kwotę ponad 23 mln zł.; kreowanie wielu inicjatyw społeczno-gospodarczych z udziałem Powiatu Tarnogórskiego; aktywny udział w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej – około 34 mln zł w ramach 26 projektów UE.

Józef Korpak jest żonaty – żona Janina, ma dwoje dzieci – córkę Weronikę i syna Kamila. Mieszka od urodzenia w Radzionkowie.

Zainteresowania – polityka, historia, turystyka, sport w szczególności piłka nożna, narciarstwo, tenis. Interesują go również media jako środki społecznego przekazu.