Wystąpienie z klubu PO

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z…

Nierówność

W minionym ustroju Polski nazywanym obecnie przez niektórych okresem PRL-u, a przez innych Komuną zdecydowana większość społeczeństwa posiadała jednakowy status materialny. Obowiązywała zasada równości. Oczywiście było wiele wyjątków od tej zasady, nie mniej partyjni liderzy, przywódcy klasy robotniczej głosili hasło…

Jest nadzieja

Jest nadzieja

Wielokrotnie i w różnych okolicznościach słyszymy, że człowiek współczesny bardzo potrzebuje nadziei. Słyszymy w mediach, w pracy, w towarzystwie, że w życiu wszystkim potrzebna jest nadzieja na lepsze jutro. Jedni opierają swoją nadzieję na szczęśliwym losie i z uporem regularnie…

Strona 7 z 7« Pierwsza...34567