Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

Spory polityczne

Często czytamy w gazetach jak to przedstawiciele narodu się kłócą. Ta sama informacja powtarzana jest nie tylko w odniesieniu do tych, którzy zasiadają w parlamencie, ale również w odniesieniu do władz lokalnych miasta czy powiatu. Informacja ta ma zazwyczaj zdecydowanie…

Demokracja

W ostatnim czasie byłem słuchaczem wykładu pod pytającym tytułem – Czy demokracja bez wartości jest możliwa? Początkowo odpowiedź na to pytanie wydawała się prosta. Ustrój demokratyczny możliwy jest w każdych warunkach, przecież chodzi głównie o to, aby była wyrażana wola…

Na Wielkanoc

Na Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę : miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które może ocali nam życie. Niech radość Wielkanocy…

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca. Panowie w tym dniu składają wyrazy szacunku, uznania, sympatii oraz życzliwości dla Pań. Ociepla się atmosfera w pracy, poprawiają się stosunki w rodzinach szczególnie w relacjach teściowa – zięć. Ogólnie można…

Jak żyć?

Jak żyć?

To pytanie zrobiło prawdziwą karierę w ostatniej kampanii wyborczej do Parlamentu RP. Jak sobie przypominam pytanie to zadano premierowi Tuskowi w czasie jego pobytu na terenie dotkniętym nawałnicą i gradobiciem. Nie wiadomo jakiej odpowiedzi oczekiwał bohater telewizyjnego obrazka zadający tytułowe…

Ruch Samorządowy

Ruch Samorządowy

Pod koniec grudnia 2011 roku w Radzie Powiatu Tarnogórskiego powstał nowy Klub Radnych pn. Ruch Samorządowy. W deklaracji założycielskiej czytamy, że celem klubu jest propagowanie idei samorządności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec wspólnoty samorządowej Powiatu Tarnogórskiego. Ruch Samorządowy…

Wystąpienie z klubu PO

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z…