Józef Korpak: Polityka – Region – Powiat | Strona oficjalna

PO Tarnowskie Góry

Ruch Samorządowy

Ruch Samorządowy

Pod koniec grudnia 2011 roku w Radzie Powiatu Tarnogórskiego powstał nowy Klub Radnych pn. Ruch Samorządowy. W deklaracji założycielskiej czytamy, że celem klubu jest propagowanie idei samorządności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków wobec wspólnoty samorządowej Powiatu Tarnogórskiego. Ruch Samorządowy…

Wystąpienie z klubu PO

Wystąpienie z klubu PO

W związku z istnieniem znacznych rozbieżności w dziedzinie zarządzania Powiatem Tarnogórskim, realizacji strategii jego rozwoju oraz całkowitym brakiem działań w zakresie realizacji programu wyborczego, który był prezentowany w czasie kampanii wyborczej do samorządu powiatowego w 2010 roku niniejszym informuję, że z…